Startpagina
CV Hennie Meijer-van Gelder


 

 


 

 

 


 

 

  

 

  

 
 


 

 

 

 

 

 

 


DISCLAIMER

Deze website www.taalvizier.nl is wordt uitgegeven door Taalvizier, gevestigd te Eesveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52097404.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment moet worden herzien of aangevuld, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten. Aan de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend, noch kan Taalvizier enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de op deze site verstrekte informatie.

De website bevat links naar websites die door andere partijen dan Taalvizier worden geëxploiteerd. Taalvizier heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

De inhoud van deze site is eigendom van Taalvizier, of van derden die hebben ingestemd met publicatie op deze site, dan wel van derden die als bron worden vermeld. Op het werk dat eigendom is van Taalvizier is een Creative Commons Licentie van toepassing.